Jaka jest różnica między ePUAP a Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym?

ePUAP vs Kwalifikowany Podpis Elektroniczny

Zarówno ePUAP (eGo) jak i Kwalifikowany Podpis Elektroniczny są bezpiecznymi podpisami elektronicznymi jednak jeżeli chodzi o zakres ich wykorzystania to znacząco są one rozbieżne.

ePUAP – to elektroniczna platforma usług administracji publicznej, za pomocą której możesz załatwić sprawy urzędowe przez internet. Jedną z jego składowych jest tzw. Profil Zaufany (eGo), który jest podpisem potwierdzającym tożsamość (przypisanym do konkretnego numeru PESEL). Wykorzystywany jest przede wszystkim w kontaktach on-line z urzędami oraz jest to produkt niekomercyjny. Ważny przez 3 lata bez opłat i tylko w Polsce.

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny – jest to elektroniczny podpis identyfikujący konkretną osobę służący jako podpis równoważny podpisowi ręcznemu użytkownika. Jest produktem komercyjnym, ważnym przez 1 rok, 2 albo 3 lata, płatny w zależności od dostawcy usługi zaufania z możliwością przedłużenia. Można z niego korzystać formalnie w całej Unii Europejskiej.

Jeśli są różnice to które są najważniejsze?

Jeżeli chodzi o porównanie wskazanych podpisów elektronicznych to najważniejszą kwestią jest fakt, że (eGo) ePUAP służy przede wszystkim tylko do komunikacji urzędowej on-line w Polsce. Za pomocą Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego możesz posługiwać się w znacznie większym zakresie. Poza tym, że możesz uwierzytelnić swoją osobę tak jak w przypadku ePUAP , to możesz zawierać umowy cywilne na odległość. Moc prawna tego rodzaju podpisu jest taka sama jak w przypadku Twojego osobistego podpisu ręcznego. Kolejną zaletą jest możliwość standaryzacji europejskiej. Co to znaczy? A więc możesz podpisywać elektronicznie dokumenty z kontrahentami z całej Unii Europejskiej, np. w formie WORD, PDF, xml. Tak na prawdę dowolny plik w formie elektronicznej możesz podpisać z kim chcesz i gdzie chcesz. Poznaj więcej informacji na temat zastosowania Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego a gdy już się zdecydujesz kup on-line.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *