Weryfikacja Tożsamości – potwierdź, że to Ty

Weryfikacja tożsamości – co to jest?

Weryfikacja tożsamości to nieodłączny element Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego. Każda usługa zaufania, jak nazwa wskazuje, musi spełniać najwyższe wymogi dotyczące bezpieczeństwa danych. eIDAS – Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS, 910/2014/EC) to zunifikowane, standardowe reguły mające zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, które zapewniają spójną strukturę prawną przyjmowania tożsamości i podpisów elektronicznych. Oferowane przez nas Kwalifikowane Podpisy Elektroniczne spełniają powyższą Dyrektywę Europejską a nasz dostawca usług zaufania EU zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa cyfrowego.

Dlaczego muszę dokonać weryfikacji tożsamości?

Twój Kwalifikowany Podpis Elektroniczny będzie w pełni gotowy po prawidłowej weryfikacji tożsamości. Co to znaczy? Nasz weryfikator musi uwierzytelnić „Twoje istnienie”. Najczęściej jest to wizyta naszego przedstawiciela u Ciebie w domu lub biurze. Konieczne jest wylegitymowanie się dokumentem tożsamości a następnie uzyskanie Certyfikatu wgrywanego na urządzenie – pendrive.

Niezbędne dokumenty do weryfikacji tożsamości – Kwalifikowany Podpis Elektroniczny

Zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (łącznie z przepisami wykonawczymi) aby możliwa była prawidłowa weryfikacja Twojej tożsamości musisz posiadać jeden z następujących ważnych dokumentów:

  • dowód osobisty;
  • paszport;
  • karta pobytu.
Co jeśli kupiłem urządzenie a nie mam na nim Certyfikatu?

Jeżeli kupiłeś on-line zestaw do składania Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego i chcesz go uruchomić skontaktuj się z nami. Umożliwiamy weryfikację tożsamości w Twoim biurze lub domu. Przede wszystkim należy abyś wskazał nam dostawcę usług zaufania od którego nabyłeś sprzęt. Skontaktuj się z nami.