Jak podpisać xml Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym?

XML – co to jest?

Plik xml jest to rodzaj pliku używanego przez aplikacje odnoszące się do plików, które są zapisane w Extensible Markup Language. Jest to format, który zawiera elementy i wykorzystuje je do definicji obiektu, jak i atrybutów. Najczęściej stosowany jest przy podpisywaniu dokumentów ePUAPem. Wygenerowany plik przyjmuje formę właśnie z rozszerzeniem *.xml

Jak podpisać taki plik?

Aby poprawnie podpisać omawiany przez nas plik, musisz zachować pewne procedury i kolejność. Przede wszystkim należy zastosować niezbędne oprogramowanie, najlepiej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania. Następnie w zależności od specyfiki programu musisz wybrać odpowiednie parametry po to aby prawidłowo podpisać plik. Jeżeli masz problemy z podpisaniem pliku *.xml skontaktuj się z nami i zamów odpowiednią usługę informatyczną.

Jeśli zastanawiasz się jaki stosować format podpisu dla omawianego rodzaju pliku to najważniejsze jest aby posiadać wiedzę od strony, która wymaga od nas jego użycia. Dla przykładu, jeżeli musisz podpisać sprawozdanie finansowe to najlepiej pozyskać informację od Sądu (KRS). Albo inny przykład. W przetargach publicznych format i typ podpisu można ustalić w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Gdy już dokonasz prawidłowych ustaleń, pamiętaj aby zweryfikować poprawność podpisu. Możliwość taką dają programy dostarczane przez dostawców usług zaufania albo na ogólnodostępnej stronie internetowej www.weryfikacjapodpisu.pl Dokumenty podpisane Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym nadają im moc prawną w całej Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *